FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER:

Att arbeta med hälsa innebär att arbeta med både kropp och själ och föreläsningarna har fokus på kost, fysisk aktivitet, avslappning samt social aktivitet och balansen här emellan.
Att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt innebär att fokusera på det friska och stärkande faktorer.

Jag skräddarsyr föreläsningen utifrån kundens önskemål.

Jag håller också föreläsningar i mindfulness (medveten närvaro). Att vara medvetet närvarande är en förmåga vi alla har men p g a dagens stress och ständiga intryck har det för många blivit allt svårare att leva i nuet.
Genom regelbunden träning i mindfulness kan du hitta verktyg att hantera stress bättre och sätta gränser.
Mindfulness har också visat sig ha god effekt för personer med värkproblematik och andra kroniska sjukdomar.
Föreläsningen innehåller både teori och lite praktiska övningar.

Jag leder också kurser i mindfulness utifrån studiematerial från Mindfulnesscenter.se.

Jag har utbildning både för barn och vuxna.  

 

© 2007-2015  - Maila Monica direkt på monica@mhlaslust.se