Mindfulness

Mindfulness kan närmast på svenska översättas med "medveten närvaro". Det är viktigt att understryka att mindfulness inte är något "hokus pokus" Medveten närvaro är en förmåga som alla har, men som hos de flesta inte är så väl utvecklad. Dagens stressade samhälle med högt ställda krav på effektivitet och att alltid finnas till, bidrar till att vi sällan är närvarande just i stunden. Mindfulnessträningen handlar om att under avsatt tid sitta, ligga, stå eller gå under medveten närvaro samt att träna medveten närvaro i vardagliga aktiviteter. Mindfulnessträning går ut på att lära känna dig själv bättre och lyssna inåt, på tankar, känslor och kroppens olika signaler och på sätt lättare göra medvetna och bättre val. Mindfulness har även visat sig ha god effekt på personer med kronisk värk, utbrändhet, sömnbesvär m.m.

Jag erbjuder inspirationsföreläsningar och kurser i mindfulness. Kurserna kan läggas upp lite olika i samråd med deltagarna.
Vid intresse ta kontakt på 070-68 34 516, monica@mhlaslust.se

Användningsområden mindfulness:

  • Ledarskap
  • Livstilsförändring
  • Personalutveckling
  • Föräldraskap
  • Minska stress
  • Relationer
  • Lärande
  • Idrott
  • Hälso- och Sjukvård
  • Ökad livskvalité

© 2007-2015  - Maila Monica direkt på monica@mhlaslust.se